Ósemkowy system liczbowySystem ósemkowy to pozycyjny system numeracji, którego podstawą jest 8, wykorzystujący cyfry arabskie: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. W informatyce czasami zamiast szesnastkowej stosuje się właśnie numerację ósemkową. Ma tę zaletę, że nie wymaga użycia symboli innych niż cyfry.

Jednak do pracy z bajtami lub ich zbiorami, zakładając, że bajt jest słowem 8-bitowym, system szesnastkowy jest zwykle wygodniejszy, ponieważ każdy bajt zdefiniowany w ten sposób jest całkowicie reprezentowany przez dwie cyfry szesnastkowe.

System liczb ósemkowych

System liczb ósemkowych to system liczbowy o podstawie 8, podstawa, która jest dokładną potęgą 2 lub liczb binarnych. Ta funkcja sprawia, że konwersja do formatu binarnego i odwrotnie jest dość prosta. System ósemkowy używa 8 cyfr (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i każda cyfra ma taką samą wartość jak w systemie liczb dziesiętnych.

Podstawowe twierdzenie zastosowane do systemu ósemkowego byłoby następujące:

wzór zamiany liczb ósemkowych

Ponieważ system liczb ósemkowych wykorzystuje notację pozycyjną, to dla liczby 3452.32 mamy:
2*80 + 5*81 + 4*82 + 3*83 + 3*8-1 + 2*8-2 = 2 + 40 + 4 *64 + 3*512 + 3*0,125 + 2*0,015625 = 2 + 40 + 256 + 1536 + 0,375 + 0,03125 = 1834 + 0,40625d

Tak więc 3452,32q = 1834,40625d; jeszcze lepiej: 3452,32(8).

Indeks dolny „q” wskazuje liczbę ósemkową, litera q jest używana, aby uniknąć pomyłki między literą „o” a liczbą 0. W obliczeniach czasami stosuje się numerację ósemkową zamiast szesnastkowej.

Jest używany jako skrócony sposób przedstawiania liczb binarnych za pomocą znaków sześciobitowych. Co trzy bity (pół znaku) są zamieniane na jedną cyfrę ósemkową (z greckiego oktō 'osiem').