Historia zmian9 VII 2022 - poprawiono wyświetlany wynik podczas przeliczania z systemu dziesiętnego na kod Graya
8 VII 2022 - naprawiono błędne przeliczanie z systemu dziesiętnego na IEEE754
17 X 2021 - dodano dodatkowe informacje podczas rozkładu liczby na czynniki pierwsze
22 IV 2017 - dodano rozkład liczby na czynniki pierwsze
8 IV 2017 - dodano algorytm dijkstry
12 III 2017 - dodano szyfr płotkowy przestawieniowy
28 I 2017 - usunięto notację naukową z obliczeń IEEE754
- dodano obsługę wartości specjalnych dla IEEE754 (rozwiń listę)
- +0 (zero dodatnie)
- −0 (zero ujemne)
- wartość zdenormalizowana
- plus nieskończoność (+∞)
- minus nieskończoność (-∞)
- QNaN (cicha nieliczba)
- SNaN (głośna nieliczba)
20 X 2016 - dodano wsparcie dla obliczeń z przecinkiem (rozwiń listę)
- system dwójkowy na ósemkowy
- system dwójkowy na szesnastkowy
- system ósemkowy na dwójkowy
- system ósemkowy na szesnastkowy
27 IX 2016 - zwiększono precyzję prezentowanych wyników do 40 miejsc po i przed przecinkiem
- zastąpiono notację naukową występującą w niektórych wynikach pełną liczbą
- dodano wsparcie dla obliczeń z przecinkiem (rozwiń listę)
- system szesnastkowy na dziesiętny
- system szesnastkowy na dwójkowy
- system szesnastkowy na ósemkowy
- system ósemkowy na dziesiętny
- system ósemkowy na dwójkowy
30 VIII 2016 - dodano algorytm obliczający najmniejszą wspólną wielokrotność
15 VIII 2016 - w całości przepisany kod źródłowy
- usprawnienia podczas wybierania zamiany systemów liczbowych na inne
- dodano możliwość wyliczenia największego wspólnego dzielnika za pomocą NWW
- dodane kalkulatory (rozwiń listę)
- system dziesiętny na ósemkowy
- system dziesiętny na szesnastkowy
- system dziesiętny na kod Graya
- system ósemkowy na dziesiętny
- system ósemkowy na szesnastkowy
- system szesnastkowy na dziesiętny
- system szesnastkowy na ósemkowy
- kod Graya na system dziesiętny
07 II 2016 - zmiana szaty graficznej
- dostosowanie strony do urządzeń mobilnych
- optymalizacja strony pod kątem SEO
- naprawa błędów, literówek itp.
22 XII 2015 - dodane algorytmy (rozwiń listę)
- największy wspólny dzielnik
- najdłuższy wspólny podciąg
24 IX 2015 - start serwisu
- dostępne kalkulatory (rozwiń listę)
- system dziesiętny na dwójkowy
- system dziesiętny na kod U1
- system dziesiętny na kod U2
- system dziesiętny na kod znak moduł
- system dziesiętny na kod BCD
- system dziesiętny na kod IEEE754
- system dwójkowy na dziesiętny
- system dwójkowy na ósemkowy
- system dwójkowy na szesnastkowy
- system dwójkowy na kod Graya
- system ósemkowy na dwójkowy
- system szesnastkowy na dwójkowy
- kod U1 na system dziesiętny
- kod U2 na system dziesiętny
- kod znak moduł na system dziesiętny
- kod Graya na system dwójkowy
- kod BCD na system dziesiętny
- kod IEEE754 na system dziesiętny