Regulamin  1. Na niniejsze oprogramowanie nie udziela się żadnej gwarancji poprawności działania, a ewentualne błędy nie mają na celu narażenia kogokolwiek na straty, gdyby okazało się, że generowane wyniki są niepoprawne.
  2. Użytkownik ma prawo do kopiowania, rozpowszechniania i modyfikowania wyników oprogramowania w dowolnej postaci pod warunkiem nieumieszczania na nie żadnych dodatkowych ograniczeń, włącznie z pobieraniem opłat.

    1. W przypadku umieszczenia fragmentu oprogramowania w dowolnych mediach należy umieścić w widoczny sposób autora oraz źródło pochodzenia owych fragmentów.
    2. Nie trzeba umieszczać odnośnika informującego o autorze w przypadku, gdy kopiowane treści nie są dostępne publicznie i są używane wyłącznie do celów prywatnych.
  3. Możliwość swobodnego korzystania z programu nie wiąże się ze wsparciem technicznym oraz nie obejmuje gwarancji wprowadzania aktualizacji do oprogramowania nawet w przypadku znalezienia w błędów.


Kalkmat udostępniany jest BEZ ŻADNEJ GWARANCJI - w celu uzyskania dalszych szczegółów możesz napisać na lu.kosicki@gmail.com

z pozdrowieniami
Łukasz Kosicki